Publicado: 17 de Octubre de 2017

Una inquietud de l´empresari és saber quin IVA es pot deduir i quin no. L´objectiu és conèixer com pot reduir la seva càrrega fiscal al llarg de l´any. Sovint, les empreses incorren en errors a l´hora de comptabilitzar com a deduïbles factures que en realitat no ho són, fet que pot derivar en sancions greus. Per això, anem a elaborar una explicació fàcil sobre l´IVA que aclareixi el màxim possible quin és aquell IVA deduïble.
Com sempre, des de GAP Assessors, assessoria empresarial, fiscal, laboral i jurídica de Sant Cugat i Barcelona, podem ajudar-vos en la vostra activitat empresarial.

Quin  IVA em puc deduir?


En més d´una ocasió ens hem vist en la tessitura de rebre una factura d´un client per comptabilitzar com compra i l´hem hagut de rebutjar per no complir tots els requisits.

I és que no tot l´IVA que paguen les empreses en les seves adquisicions pot ser deduïble. Perquè l´IVA d´una adquisició estigui considerat legalment com a deduïble ha de complir tres característiques fonamentals:1. Que estigui vinculat a l´activitat econòmica de l´empresa. És a dir, que sigui imprescindible per al desenvolupament de l´activitat de l´empresa, bé en ús exclusiu o mixt.


2. Què estigui degudament justificat, disposar de la factura original en la qual figuri la transacció.


3. Què estigui reflectit en la comptabilitat de l´empresa. Els llibres de registre han de quadrar amb les liquidacions.


Quan l´IVA no és deduïble?


Com hem vist, no tot l´IVA suportat és deduïble. Encara que hi ha moltes controvèrsies sobre l´assumpte, la veritat és que les restriccions del dret a deduir s´estableixen per evitar abusos.

D´aquesta manera, la Llei 37/1992, de l´Impost sobre el Valor Afegit enuncia en el seu article 96 les exclusions i restriccions del dret a deduir.


En aquest sentit, mai seran deduïbles les quotes suportades per cap d´aquests béns i serveis:

1. Joies, pedres precioses, perles i objectes elaborats amb or o platí.


2. Aliments, begudes i tabac.


3. Espectacles i serveis de caràcter recreatiu.


4. Béns i serveis destinats a atencions a clients, assalariats o terceres persones.


5. Els serveis de desplaçament o viatges, hoteleria i restauració.Estaran exclosos en aquests casos aquells béns o serveis que corresponguin a l´activitat econòmica de l´empresa. Exemple: venda de joies, restauració, organització d´esdeveniments, etc.


Quines despeses es poden deduir


Tan important com saber quines despeses no són deduïbles a efectes de l´IVA, és conèixer quines sí que ho son:


1. Consums d´explotació: com hem vist, aquest tipus d´adquisicions compleixen tots els requisits per ser deduïbles si estan degudament justificats i comptabilitzats.

2. Arrendaments i cànons, quan estiguin subjectes a IVA. Aquí hi ha la puntualització especial del cas dels autònoms. Els autònoms poden deduir-se el lloguer del seu habitatge si realitzen en ella la seva activitat empresarial i sempre per la part proporcional a la superfície que figuri en l´Agència Tributària.

3. Serveis de professionals independents.

4. Altres serveis exteriors, com la publicitat, el consum del telèfon o els subministraments.

5. Deducció de l´IVA del cotxe i de les despeses que generi el vehicle (combustible, revisions, reparacions ...) En aquest cas, la deducció és acceptable fins al 50% de la despesa total. No obstant això, en el cas de taxistes, escoles de conductor, etc. L´IVA és deduïble al 100%. Recomanem consultar al departament fiscal de GAP, per valorar cada cas de forma individual.

6. Béns d´inversió, en el període en què es realitzi la compra, amb independència de l´amortització de la base imposable.


En resum, podràs deduir l´IVA de qualsevol despesa de l´empresa que no incorri en cap de les exclusions referides en la Llei, sempre que tingui una relació directa amb el desenvolupament de l´activitat.